Hvad er KSS

Hvad er KSS?

Klubben for SSelskabshunde er en special klub under Dansk Kennel, som varetager interessen for små selskabshunde herunder Coton de Tulear.


Klubben blev stiftet i 1919 og hed dengang Dansk Selskabshundeklub og afholdte sin første udstilling i 1920 i ”Det Muntre Hjørne” i Tivoli.


Klubben har en lang historie bag sig med varetagelse af mange forskellige racers interesser. Det har

gennem hele klubbens lange historie været bestyrelsens mål at arbejde for hundesagen og skabe rammer, så der avledes sunde hvalpe.


Dette arbejde resulterede i, at der i 1999 blev udarbejdet et sæt etiske regler som skulle hjælpe opdrætterne til at leve op til den almindelig hundeejers krav til køb af hvalp. I 2008 nedsatte med et sundhedsudvalg i klubben.


Læs mere om den spændende historie på www.canis-minor.dk .


Hvad får man hos KSS:

  • KSS afholder ca. 12 udstillinger hen over året fordelt på de 3 landsdele.
  • Medlemsbladet ”Lille Hund”
  • Login til www.canis-minor.dk, hvor der findes en masse godt stof
  • En racerepræsentant, der kan være behjælpelig med at svare på spørgsmål om racen
  • Mulighed for at deltage på din races medlemsmøder og have stemmeret