DKK opdrætteruddannelse

DKK Opdrætteruddannelsen

DKK's opdrætteruddannelses-logo - et signal til omverdenen


Brug af logoet og/eller betegnelsen "DKK-uddannet opdrætter" viser for omverdenen, at opdrætteren har gennemgået en uddannelse inden for emnerne:


  • Hvordan skal min kennel være?
  • Genetik, Sundhed og hvalpefødsler
  • Hvad må, skal og bør jeg overfor hvalpekøbere m.fl.?
  • DKK´s mentalbeskrivelse og hundens mentale udvikling
  • DKK og omverdenen


Det er et signal til omverdenen om, at man tager sit opdrætterhverv alvorligt og har gjort en indsats for at sætte sig ind i tingene.


Det er også nødvendigt, for mange hvalpekøbere har store forventninger, når de køber en hvalp med en DKK stambog, og da ikke mindst hvis hvalpen kommer fra et opdræt - noget som både hvalpekøbere og andre f.eks. dyrlæger forbinder med professionalisme og seriøsitet.


For at en opdrætter kan anvende opdrætterlogoet på sine hvalpekuld, forudsættes det at hvalpene fødes og vokser op i opdrætterens hjem.



DKK Hundeholderuddannelsen


Hvis du er erhvervsmæssig opdrætter, skal du gennemgå den lovpligtige Hundeholderuddannelse. Her kan du læse mere om, hvad du lærer på uddannelsen.


Er du erhvervsmæssig opdrætter, dvs. at du opdrætter tre eller flere kuld hvalpe om året på tre eller flere tæver,  er du omfattet af Bekendtgørelsen for erhvervsmæssigt opdræt af og handel med hunde.


Den siger bl.a., at der er et uddannelseskrav for alle personer, der er omfattet af bekendtgørelsen. Det er Justitsministeriet, der har formuleret, hvad uddannelsen skulle indeholde af fag/emner, og Dansk Kennel Klub tilbyder denne uddannelse, som vi kalder Den lovpligtige hundeholderuddannelse til alle - også til personer, der ikke er medlemmer af DKK.


Emner som indgår i uddannelsen:


  • Rammer 2
  • Adfærd 2
  • Hundens røgt og pleje 1   
  • Hundens røgt og pleje 2



Jeg har taget begge uddannelsr ikke fordi jeg har en forventning om at skulle opdrætte mere end 3 kuld pr. år, men fordi jeg gerne ville være bedst muligt klædt på til at kunne udfylde rollen som opdrætter både for mine hunde og for mine fremtidige hvalpekøbere.